Erkenning SIR keurings - en certificeringsinstantie

27-02-2020

Sinds eind februari 2020 zijn we een SIR erkenning hoge druk keurings - en certificeringsinstantie, waarbij de nadruk ligt op het testen - en certificeren van nieuwe producten als pistolen - lansen - verdeelblokken enz. vanzelfsprekend zijn ook gebruikte onderdelen van harte welkom (tot 4.000 Bar).